logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.
Škola má dva obory - literárně dramatický a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

výtvarný obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Daša Nesvedová
1. patro
14:00-16:20
7-11 let
14:00-16:20
7-11 let
16:30-18:50
9-12 let
-- -- 16:00-18:20
13-17 let
Ivana Příhoda Pavlů
přízemí
-- 16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
Jan Šlechta
přízemí
13:45-16:05
5-10 let
16:15-18:35
11+
-- -- -- --
Veronika Fenclová
přízemí
16:30-18:45
5-8 let
1. patro
14:00-16:20
7-12 let
16:30-18:50
7-12 let
14:15-16:35
6-9 let
16:45-19:05
9-15 let
keramika
-- 14:15-16:35
7-12 let
Radka Ježková -- -- -- 14:00-16:20
5-8 let
16:30-18:50
13-17 let
--
Pavla Krčmaříková -- 14:00-16:20
5-15 let
keramika
-- -- --
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

vyučující po út st čt
Honza Příhoda 14:20-16:40
10-13 let
16:50-19:10
14+
-- -- -- --
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

Dramatický obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Michal Ston
1. patro
-- -- 14:45-17:05
11-15 let
17:15-19:35
14-18 let
14:00-16:20
9-12 let
16:45-19:05
12-19 let
13:30-15:50
5-7 let, přípravka
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

keramika

Mikulášské nám. 15

vyučující po út st čt
Jaromír Novák -- -- -- 17:00-19:30
pro dospělé
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

OZNÁMENÍ

 • ZUŠ OPEN - video k akci si prohlédněte zde.

  11.04.2017
 • TRNKOVÁ ZAHRADA - tradiční výroční výstava prací žáků a herní odpoledne probíhá 28. 5. od 14 do 18 hodin v Šafaříkových sadech.25.04.2017

 • ZUŠ OPEN - odpolední malování v rámci celostátní akce proběhne dne 30. 5. 2017 v Šafaříkových sadech od 14.00 do 18.00 hodin.25.04.2017

 • VÝSTAVA nejlepších prací žáků ZUŠ Trnka bude k vidění v prvním patře plzeňské radnice od 1. 6. 201725.04.2017

 • Kurz jógy pro každého bude od 21.9. každý čtvrtek 17,30 - 19,00 hodin v prostoru Moving Station - Jižní nádraží Plzeň. Bližší informace dasa.nesvedova@seznam.cz, nebo tel. 607779762.05.07.2017

 • "UJELA" VÁM AKTUALITA?
  Klikněte na tečky vlevo pod textem. Rolování se zastaví a můžete aktualitami libovolně listovat.

  HP

zápisy

ZÁPIS
žáků pro školní rok 2017/18 proběhne ve dnech 4. a 5. 9. pro pokračující žáky, ve dnech 6. - 8. 9. pro nové žáky vždy od 14 do 17 hodin. Pokračující žáci se mohou hlásit mailem, sms zprávou svému učiteli nebo ředitelce Dáše Nesvedové.

Školné pro rok 2017/18 činí:


1.600,- Kč na pololetí (žáci I. a II. stupně)
1.300,- Kč na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.600,- na pololetí dospělí

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100variabilní symboly vyučujících:
84 - Jan Šlechta
82 - Ivana Příhoda Pavlů
81 - Radka Ježková
80 - Veronika Fenclová
75 - Michal Ston
71 - Jan Příhoda
57 - Daša Nesvedová
83 - Pavla Krčmaříková