logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy bývalé ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol. Od 1. 1. 2023 se stala ředitelkou Ivana Příhoda Pavlů.
Škola má tři obory - literárně dramatický, taneční a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

kontakt

Staniční 2, Plzeň
ředitelka: Ivana Příhoda Pavlů
tel.: +420 725 793 334
ivp(zavináč)seznam.cz
děkujeme za podporu:
logo_plzen.jpg, 3,0kB Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg, 17kB logo_kudyznudy.gif, 2,3kB pilsfree_logo.jpg, 3,1kB

výtvarný obor

Staniční 2
pravidelná výuka od 7.9.2022
Třídy označené červeně jsou obsazené.

pondělí
Daša Nesvedová, 1. patro
15:45-18:05 7-8 let, výjimečně mladší
Ester Kudláčková, přízemí
14:00-16:20 7-13 let
16:30-18:50 9+
úterý
Daša Nesvedová, 1. patro
14:15-16:35 8-13 let
16:45-19:05 13+
Pavla Rousová, keramika - přízemí
14:00-16:20 5-15 let
Ester Kudláčková, přízemí
16:45-18:15 5-6 let
středa
Ivana Příhoda Pavlů, přízemí
14:15-16:35 7-12 let
16:45-18:15 5-6 let
Ester Kudláčková, keramika - 1. patro
14:00-16:20 7+
16:30-18:50 7+
čtvrtek
Ivana Příhoda Pavlů, přízemí
14:15-16:35 7-12 let
16:45-19:05 13+
Kristýna Harantová, 1. patro
14:00-16:20 7-13 let
16:30-18:50 11+
pátek
Ivana Příhoda Pavlů, přízemí
14:15-16:35 7-12 let
16:45-19:05 13+

předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

pondělí
Klára Marešová, přízemí, ateliér animace
14:20-16:40 10-13 let
16:50-19:10 10+
úterý - multimédia
Jana Šnajdrová, přízemí, ateliér animace
16:30-18:50 10+
pátek
Klára Marešová, přízemí, ateliér animace
14:00-16:20 7+
16:30-18:50 7+
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

Dramatický obor

Nad Týncem 2
podchodem za tratí
mapa zde
Třidy označené červeně jsou obsazené.

středa
Michal Ston
16:50-19:15 15-18 let
čtvrtek
Michal Ston
14:00-16:20 6-8 let
16:30-18:50 10-15 let
pátek
Michal Ston
14:30-16:50 9-15 let
17:00-19:20 14-18 let
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Taneční obor

Nad Týncem 2

pondělí
Adam Paulus
14:45-16:15 6-10 let
16:30-18:00 11+
předměty - pohybová a taneční průprava
Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

zápisy

ZÁPIS
žáků pro školní rok 2022/23 proběhne ve dnech 1. a 2. 9. pro pokračující žáky, ve dnech 5. a 6. 9. pro nové žáky vždy od 14 do 17 hodin. Pokračující žáci se mohou hlásit mailem, sms zprávou svému učiteli nebo ředitelce Ivaně Příhoda Pavlů. Noví žáci se musí zúčastnit zápisu osobně.
Výuka začíná 7.9.2022

Školné pro rok 2022/23 činí:


1.900,- na pololetí (žáci I. a II. stupně výtvarného oboru, keramiky a animace)
1.700,- na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.900,- literárně dramatický obor
1.700,- taneční obor

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100

variabilní symboly vyučujících:
57 - Daša Nesvedová
75 - Michal Ston
76 - Klára Marešová
82 - Ivana Příhoda Pavlů
83 - Pavla Rousová
84 - Adam Paulus
86 - Kristýna Harantová
90 - Jana Šnajdrová
92 - Ester Kudláčková