logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.
Škola má dva obory - literárně dramatický a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

výtvarný obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Daša Nesvedová
1. patro
13:45-16:05
8-13 let
13:45-16:05
7-12 let
16:30-18:50
11-14 let
-- -- 15:00-17:20
14-19 let
přízemí
Ivana Příhoda Pavlů
přízemí
-- 16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
Tereza Lišková
přízemí
13:45-16:05
5-12 let
-- -- -- --
Veronika Fenclová
přízemí
16:15-18:05
5-7 let, 8 let do 18:50
1. patro
14:15-16:35
6-9 let
16:45-19:05
10+
14:15-16:35
6-10 let
16:45-19:05
9+ let
keramika
14:15-16:35
6-10 let
16:45-19:05
9+ let
--
Pavla Krčmaříková
přízemí
-- 14:00-16:20
5-15 let
keramika
-- -- --
Hana Balážová
1. patro
-- -- -- -- 16:20-18:40
7-13 let
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

vyučující po út st čt
Honza Příhoda 14:20-16:40
10-13 let
16:50-19:10
14+
-- -- -- --
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

Dramatický obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Michal Ston
1. patro
-- -- 14:30-16:45
11-15 let
17:00-19:20
14-18 let
13:45-15:30
9-12 let
17:00-19:20
12-19 let
13:30-15:50
5-7 let, přípravka
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

keramika

Mikulášské nám. 15

vyučující po út st čt
Jaromír Novák
Mikulášské nám.
-- -- -- 17:00-19:30
pro dospělé
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

OZNÁMENÍ

  • ŠABLONY PRO TRNKU - naše škola realizuje díky Evropské unii program Šablon, který přispěje ke zkvalitnění odbornosti našich učitelů a tím i ke zkvalitnění výuky.

  • ZUŠ OPEN - i letos se Trnka zapojila do celonárodního projektu svojí výstavou Trnková zahrada.05.06.2019

  • ABSOLVENTSKÝ VEČER, výstava a přehlídka dramatického souboru proběhne na Moving Station 27. 6. 201916.06.2019

  • Kurz jógy pro každého bude od 21.9. každý čtvrtek 17,30 - 19,00 hodin v prostoru Moving Station - Jižní nádraží Plzeň. Bližší informace dasa.nesvedova@seznam.cz, nebo tel. 607779762.05.07.2017

  • "UJELA" VÁM AKTUALITA?
    Klikněte na tečky vlevo pod textem. Rolování se zastaví a můžete aktualitami libovolně listovat.

    HP

zápisy

ZÁPIS
žáků pro školní rok 2018/19 proběhne ve dnech 3. a 4. 9. pro pokračující žáky, ve dnech 5. - 6. 9. pro nové žáky vždy od 14 do 17 hodin. Pokračující žáci se mohou hlásit mailem, sms zprávou svému učiteli nebo ředitelce Dáše Nesvedové.
Výuka začíná 7. 9. 2018

Školné pro rok 2018/19 činí:


1.600,- Kč na pololetí (žáci I. a II. stupně)
1.300,- Kč na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.600,- na pololetí dospělí

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100variabilní symboly vyučujících:
80 - Veronika Fenclová
81 - Hana Balážová
82 - Ivana Příhoda Pavlů
83 - Pavla Krčmaříková
84 - Tereza Lišková
75 - Michal Ston
71 - Jan Příhoda
57 - Daša Nesvedová